Kistemaker

Thuis » Boeken » West-Friesland, land om van te houden

Medemblik

Medemblik dankt zijn naam aan het water de Leek: Medemeleke. En tegenwoordig speelt water nog steeds een grote rol in het bestaan van deze oudste der Westfriese steden. De vijf Olympische ringen heeft Medemblik - in het spoor van Amsterdam - gemist; maar ontelbare Wereld- en Europese kampioenschappen zeilen worden voor de kust van Medemblik gehouden. Een watersportcentrum van allure dus. De gemeente Medemblik heeft binnen de stadsgrenzen geen enkel dorp of buurtschap. En vormt daarmee de enige uitzondering in West-Friesland. Het aantal inwoners schommelt rond de 7.000. Stadsrechten kreeg het in 1289. Al eeuwen daarvoor bestond de nederzetting, waar volgens overlevering de Friese koning Radboud ook zetelde. Naar hem vernoemde graaf Kasteel Radboud beheerst nog het havenbeeld in Medemblik Floris de Vijfde de dwangburcht, die hij in 1288 hier liet bouwen in de strijd tegen de weerspannige Westfriezen. Het rijkskasteel herbergt tegenwoordig een goed geoutilleerd party-centrum en is als museum nog steeds te bezichtigen.

Kasteel Radboud beheerst nog het havenbeeld in Medemblik

Medemblik floreerde evenals Hoorn en Enkhuizenin de zestiende en zeventiende eeuw geweldig goed. Een paar behoorlijke tegenslagen konden daarin weinig verandering brengen. De plunderingen van Grote Pier, een geweldig zeeschuimer en piraat en een forse brand in 1555 konden de welvaart niet doen afnemen.
Medemblik Toch hield de tijdgeest hier ook huis. Met name in de vorige eeuw sliep het stadje in. De excentrische ligging was er hoofdzakelijk de oorzaak van. Ookde komst van de stoomtram (in 1887) veranderde daarin niet zo gek veel. Met verwachting werd daarom uitgekeken naar de drooglegging van de Wieringermeer: dat 21.000 hectare grote, strakke land aan de andere kant van de dijk, dat in 1930 aan de Zuiderzee werd ontnomen. De verwachtingen waren te hoog gespannen. Een economische opleving bleef uit. Pas veel en veel later oriënteerde de bevolking van de polder zich echt op Medemblik. Het kleinschalige oude centrum heeft zich de laatste decennia ontwikkeld tot een prima ogend koopcentrum van regionale betekenis.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk