Kistemaker

Thuis » Boeken » West-Friesland, land om van te houden

Opmeer

De gemeente Opmeer, de meest westelijke van oostelijk West-Friesland, heeft zo'n 10.000 inwoners. De kern wordt gevormd door de dorpen Opmeer en Hoogwoud. Opmeer Andere (kerk)dorpen: Spanbroek, Aartswoud en De Weere; gehuchten en buurtschappen: Lagehoek, Zandwerven, Gouwe, Langereis en Wadway. Laatstgenoemde staat bekend als 'de republiek Wadway', hetgeen het autonome karakter van dit stukje West-Friesland al eeuwenlang aangeeft. Op 22 augustus 1973 werd (toen nog) prinses Beatrix bij het hier gevestigde theaterkerkje niet alleen ontvangen door de toenmalige burgemeester, maar ook door de president der republiek, de plaatselijke bakker Kees de Boer.

Volgens opgravingen (vondsten onder andere in het Westfries Museum in Hoorn) woonden hier al 2000 jaar voor onze jaartelling mensen. De nederzettingen op de hoger gelegen zandruggen werden constant bedreigd door het water. In de loop der eeuwen groeiden deze nederzettingen nauwelijks. In de middeleeuwen ontstond enige agrarische bedrijvigheid en in Aartswoud (gelegen aan de Westfriese Omringdijk en tòen nog aan zee) ook visserij. Het verhaal wil, dat Aartswoud in die tijd berucht was bij de handelsvaart. OpmeerMen wilde nog wel eens op de stompe toren van de kerk een vuur stoken in de hoop, dat een voorbij komend schip het vuur als een veilig baken zou volgen en vervolgens verongelukken. De aangespoelde buit werd door de plaatselijke - veelal arme - bevolking geborgen.

Opmeer telt maar liefst vijf molens, een kwart van het totale aantal in West-Friesland Oost. Let ook op de namen Hoogwoud en Aartswoud. Wouden zijn in dit vlakke polderiandschap nu niet meer te ontdekken!


© 2001-2023 | Sitemap | Contact